Organizátor:

EVOLUTION GROUP CZ s.r.o.
Maltézské náměstí 4
118 00  PRAHA 1
Czech Republic, Europe

IČ 28700295

(dále též „Organizátor“).

 • soutěžící může přihlásit do soutěže nejvýše 3 vlastní autorské fotografie ve formátu JPG, JPEG a PNG o velikosti minimálně (1024 x 768 pixelů) a max. velikosti 5 MB.,
 • snímky soutěžící zašle prostřednictvím přihlašovacího formuláře (dále jen „přihláška“), který nalezne zde,
 • jiné formáty a menší velikosti fotografií a přihlášky s fotografiemi zaslané po termínu uzávěrky posledního kola soutěže (30. 11. 2013) nebudou do soutěže zařazeny.
 • fotografie se musí vztahovat k tému Šperky v mém životě
 • soutěžící odesláním fotografií potvrzuje souhlas s těmito pravidly soutěže

Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit fotografie, které:

 • neodpovídají zadanému tématu,
 • by mohly poškodit dobré jméno portálu i organizátora soutěže,
 • byly při hlasování zvýhodněny v rozporu s těmito pravidly nebo byl soutěžící z této činnosti důvodně podezřelý,
 • obsahují výrazně se opakující téma od stejného autora,
 • jsou pohoršující, neetické nebo byly pořízeny v rozporu s těmito pravidly nebo dalšími právními předpisy.

Zasláním fotografie účastník  potvrzuje:

a) že je autorem fotografie,
b) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii vyobrazena, a to včetně svolení poskytnout fotografii do soutěže,
c) veškeré případné finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie byly ke dni zaslání fotografie do soutěže vypořádány
d) uveřejněním fotografií na webových stránkách  nevznikne Organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou  zasažena autorská či jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.

Soutěž bude probíhat ve dvou fázích hodnocení.

 1. fáze: každý týden proběhne výběr  z došlých fotografií a bude vyhlášen 1 výherce, který obdrží poukaz na  šperky v e-shopu firmy Evolutiongroup v hodnotě 500 Kč.
 2. fáze: závěrečné vyhodnocení všech zaslaných fotografií odbornou porotou . Hlavní výhra je poukaz v hodnotě 5.000 Kč na šperky Swarovski elements z produkce společnosti Evolution Group CZ.

About Martin Staník

Jmenuji se Martin Staník. Ač původně z Pardubic, před 8 lety jsem přesídlil do Šluknovského výběžku. Pomalu zapouštím kořeny v obci Lipová. Věnuji se internetovému marketingu, především SEO a PPC kampaním. Můžete mě znát ze Seznamu.cz, kde jsem v liberecké pobočce pracoval jako obchodník. Nyní jsem na vlastní noze a spolupracuji s informačním portálem Vybezek.eu. Poslední dobou mě baví zahradničení a zajímám se permakulturu.